İş Hukuku

Büromuzun kurulduğu günden bu güne kadar yoğun olarak çalıştığı alanlardan biri İş Hukuku'dur. Ekibimiz bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında özellikle şu konularda çalışmaktadır:

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki incelemesinin yapılması

Çıraklık, stajyer ve işveren ilişkilerinde sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki incelemenin yapılması

Alt işveren-asıl işveren ve işçi kiralama ilişkilerinin hukuki düzenlenmesi

İşçi - işveren uyuşmazlıklarının çözümlenmesi

İşyeri devri, devralmalarda ve yeniden yapılandırmalarda işçi işveren ilişkilerinin hukuki düzenlenmesi

İş kazası tazminat davaları

Kıdem ve ihbar tazminatı anlaşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki incelemesinin yapılması

Sendikaların hukuki danışmanlığının yapılması