TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YABANCI ÜLKEDE YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE VERİLEN DESTEK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YABANCI ÜLKEDE YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE VERİLEN DESTEK

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.
Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

•    Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
•    Üretimi ve istihdamı artırmak,
•    Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli    yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
•    Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
•    Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
•    Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.
Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir. http://www.ekonomi.gov.tr